10 อันดับเมืองน่าอยู่ในอังกฤษปี 2016

0
3560
10 เมืองน่าอยู่และเมืองที่ไม่น่าอยู่ในอังกฤษปี 2016
เมืองน่าอยู่

การสำรวจที่จัดทำโดย B.Heard ตัดสินเมืองที่น่าอยู่และไม่น่าอยู่จากปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นประกอบด้วยคุณภาพการศึกษา ตัวเลขการก่ออาชญากรรม ตัวเลขคนยากจนเมืองที่ได้คะแนนดีก็จะถูกจัดอันดับเป็นเมืองน่าอยู่ ปีนี้แคว้น Dorset ได้คะแนนสูงสุดทุกด้าน และแคว้นHumberside เป็นเมืองที่การศึกษาดีที่สุดประจำปี 

เมืองน่าอยู่ 10 อันดับแรก

1.Dorset

2.North Youkshire

3.Gloucestershire

4.Surrey 

5.Norththumbria

6.Cheshire

7.Hampshire

8.Hertfordshire

9.Cumbria&Sufforlk ครองตำแหน่งร่วม 

10เมืองยอดแย่ในอังกฤษ

1.Humberside

2.Northamtonshire

3.south Yorkshire, West Midlands & Exssax ครองตำแหน่งร่วมกัน

6.West Yorkshire 

7.Cambridgeshire

8.Kent

9.London

10.Lincolnshire