Nginx server และเทคนิคการติดตั้ง Mysql and Phpmyadmin บน Raspberry Pi 3 B

1
2716

Nginx server เทคนิคการติดตั้ง MySQL database and Phpmyadmin บน Raspberry Pi 3b

Nginx server คือเอนจิ้นที่ทำงานเบื้องหลังเวปโฮสตัวหนึ่ง ก่อนหน้านี้เวลาทำเวปไชต์ผมไม่รู้ว่า Hosting ที่เราใช้นั้นมันทำงานยังไงเนื่องจากเราไปเช่า host ที่เขา config ให้สำเร็จทุกอย่างแล้วใช้จึงไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเวปโฮสที่เราเอาไว้เก็บไฟล์เวปนั้นเบื้องหลังมันมีอะไรบ้างเรื่องจากเวปไชต์ที่ผมทำใช้ CMS สำเร็จรูปยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกอย่าง WordPress ทำการลงโปรแกรม server บน Raspberry Pi จึงต้องมีการ configเพิ่มนิดหน่อย

ติดตั้ง Nginx server

อัพเดท Raspberry Pi ก่อนติดตั้ง Nginx ด้วยคำสั่งคอมมานไลน์
sudo apt-get update
ติดตั้ง Nginx ด้วยคำสั่งคอมมานไลน์
sudo apt-get install nginx
Check ว่า Nginx ติดตั้งเรียบร้อยหรือยังด้วยคำสั่งคอมมานไลน์เพื่อดู ip address ของ Raspberry Pi
sudo hostname -I
เมื่อได้ Ip adress มาเราก็ลองเปิดดูในเบราส์เซอร์ของเราถ้าขึ้นหน้าตามาแบบนี้ก็แสดงว่า Nginx server ได้ติดตั้งลงบน Raspberry Pi 3B ของเราเรียบร้อยแล้ว

ติดตั้ง Mysql Server

ติดตั้ง Mysql server ด้วยคอมมานไลน์
sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

ติดตั้ง Phpmyadmin

ติดตั้ง phpmyadmin ด้วยคอมมานไลน์
sudo apt-get install phpmyadmin

1 COMMENT