เทคนิคการแก้ MariaDB fails to restart

0
408
เทคนิคการแก้ MariaDB fail to restart หาก mysql database เกิดล่มแล้วเราไม่สามารถ restart database ได้ให้เราไปทำการลบไฟล์ใน /var/lib/mysql/tc.log ด้วยคำสั่ง
sudo rm /var/lib/mysql/tc.log
จากนั้นให้ทำการรีบูทเครื่อง server ของเราด้วยคำสั่ง
sudo reboot
สาเหตุที่สามารถ restart database ได้เพราะเมมโมรี่ไม่พอจึงต้องทำการลบ /var/lib/mysql/tc.log ไฟล์ทิ้งเพื่อให้ MariaDB สามาถสร้าง tc.log ไฟล์ได้