เทคนิคการติดตั้ง Apache web server บน Raspberry Pi

0
2805

Apache web server เทคนิคการติดตั้ง บน Raspberry Pi

เทคนิคการติดตั้ง Apache web server บน Raspberry Pi Apache คือ web server ตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 44% ของเวปทั่วโลกใช้ Apache ในการทำเวปไชต์ Apache สามมารถไช้ทำเวปไชต์ที่ได้ทั้ง html และ php
บทความนี้เราจะมาติดตั้ง Apache บน Raspberry Pi และการ config Virtaulhost เบื้องต้นสำหรับการทำเวปเซิร์ฟเวอร์
เริ่มต้นติดตั้ง Apache webserver ด้วยคำสั่งและอัพเดท Raspberry Pi ก่อนติดตั้ง Apache webserver

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

ติดตั้ง Apache webserver ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install apache2 -y

เมื่อ Apache ติดตั้งบน Raspberr Pi ของเราแล้วเราก็จะเช็คว่า Apache ทำงานบนเครื่องของเราหรือยังด้วยการเปิดเบราส์เซอร์ของเราและใส่ IP adress ของเรา เราสามารถเช็ค Raspberry Pi IP adress ของเราด้วยคำสั่ง

hostname -I

 

เมื่อได้ IP adress และใส่ไปที่เบราส์เซอร์เราก็จะเจอกับหน้า default page ดังรูปข้างล่างนี้

เทคนิคการติดตั้ง Apache server บน Raspberry Pi

เราจะทำการเพิ่ม pi user เข้าไปที่ /var/www/html เพื่อให้ permissions ในการจัดการไฟล์ใน www-data group ของ apache ด้วยคำสั่ง

sudo usermod -a -G www-data pi
sudo chown -R -f www-data:www-data /var/www/html

 

เมื่อใส่คำสั่งเสร็จแล้วให้เรา logout ออกและ login ใหม่ทีนี้เราก็จะสามารถเข้าไปเปลียน default apache page ได้ด้วยคำสั่ง

sudo nano /var/www/html/index.php
ติดตั้ง PHP7.0 ด้วยคำสั่ง
sudo apt-get install apache2 php7.0 php7.0-curl php7.0-gd php7.0-imap php7.0-json php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-xmlrpc libapache2-mod-php7.0

เมื่อเราติดตั้ง PHP7.0 เรียบร้อยแล้วเราก็จะทดสอบว่ามันทำงานปกติดีมั้ยโดยเราจะไปโมดิฟายไฟล์ใน /var/www/html/example.com
ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาด้วยคำสั่ง

sudo nano /var/www/html/example.php

เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาให้เราใส่โค้ดข้างล่างนี้

?php echo “วัน เดือน ปี”.date(‘Y-m-d H:i:s’);

 

จากนั้นก็กดเซฟไฟล์ ctrl+X กด Y และ ENTER เพื่อเซฟเมื่อเซฟไฟล์แล้วเราก็เปิดเบราส์เซอร์เราขึ้นมาแล้วใส่ Raspberry Pi address ของเราลงไป http;//192.168.1.245/example.com เบราส์เซอร์ก็จะแสดงวันที่ออกมา

วัน เดือน ปี 2019-07-2019