ชาวบ้านโคกเวง กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียนร่วมกันปลูกหญ้าแฝกป้องกันหน้าดินรอบๆอ่างเก็บน้ำห้วยระกา

หลังจากใช้เวลาเกือบสองปีในการปรับปรุงคันดินรอบๆบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยระกา ชาวบ้านโคกเวง หมู่ 10 ต. โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และองการบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียนก็ได้ร่มมือกันปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อป้องกันหน้าดินบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำ

แม่ตะเคียน
ชาวบ้านช่วยกันขุดต้นตะเคียนที่จมอยู่ใต้น้ำขึ้นไปไว้ที่วัด
โอ๊ะ
ผู้ช่วยโอ๊ะ เก๊กหล่อถ่ายรูป
โอ๊ะ.jpg2
ชาวบ้านโคกเวง
โอ๊ะ.jpg3
เด็กๆก็มาช่วยกันปลูกหญ้าแฝกด้วย
โอ๊ะ.jpg5
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกหน่อย
โอ๊ะ.jpg6
ผู้ใหญ่บ้าน นาย ลวด เมินดี และ ผู้ช่วย โอ๊ะ
บ้านโคกเวง
บ้านโคกเวง มุมสูง บ้านโคกเวง

โอ๊ะ1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here