ชาวบ้านโคกเวง ร่วมใจกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันนี้บ้านโคกเวงหมู่ 10 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ นำโดยผุ้ใหญ่บ้าน นายลวด เมินดี ผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่ไฟแรงพร้อมด้วยชาวบ้านโคกเวงร่วมกันออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันเป็นสาเหตุของใข้เลือดออกบริเวณรอบหมู่บ้านโคกเวง

บ้านโคกเวง
ชาวบ้านโคกเวงร่วมกันกำจัดยุงลาย
บ้านโคกเวง
ชาวบ้านโคกเวงร่วมกันกำจัดยุงลาย
บ้านโคกเวง
ชาวบ้านโคกเวงร่วมกันกำจัดยุงลาย
บ้านโคกเวง
ชาวบ้านโคกเวงร่วมกันกำจัดยุงลาย

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here