โอ๊ะ.jpg7

บ้านโคกเวงถ่ายจากยอดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่บ้าน

โอ๊ะ.jpg6
โอ๊ะ1